Технологічне проектування

Мета технологічного проектування - розробка оптимальних технологічних рішень і організаційних умов, що забезпечують випуск продукції в намічені терміни при мінімальній витраті всіх видів ресурсів.

Основним документом технологічного процесу, регламентуючим його технологічні і організаційні положення, є технологічна карта (ТК). Технологічні карти розробляють на окремі і комплексні процеси. У них передбачають застосування технологічних процесів, що забезпечують необхідний рівень якості робіт, поєднання будівельних операцій в часі і просторі, дотримання правил техніки безпеки.

Як технологічну документацію для нескладних процесів замість карт можна застосовувати технологічні схеми з описом послідовності і методів виконання процесу.

Технологічні карти розробляються по єдиній схемі. У них висвітлюються питання технології і організації технологічного процесу, потреби в матеріально-технічних ресурсах, а також вимоги до якості робіт.

За останніми рекомендаціями технологічна карта повинна складатися з шести розділів:

1. "Область застосування". 2."Технологія і організація виконання технологічного процесу".3. "Вимоги до якості і приймання робіт".4. "Техніка безпеки і охорона праці, екологічна і пожежна безпека". 5."Потреба в ресурсах". 6."Техніко-економічні показники".

Графік проведення робіт розробляється на підставі визначених в калькуляції витрат праці і часу роботи машин.

У картах трудових процесів (КТП) приводяться основні відомості про організацію праці робітників з ілюстрацією виконання окремих операцій.