Технічна експертиза будівель

Технічна експертиза будівель (споруд) проводиться з метою виявлення фактичного технічного стану будівельних конструкцій, визначення дійсної несучої здатності конструктивних елементів з урахуванням діючих навантажень і даних натурного обстеження (Оцінка залишкового ресурсу). Практичним результатом роботи експертів є розробка технічних рішень по усуненню виявлених при обстеженні дефектів і пошкоджень, а також складання рекомендацій щодо подальшої експлуатації об'єкта.

Підставою для технічної діагностики будівель (споруд) можуть бути наступні причини:

 • виявлення дефектів і пошкоджень при періодичних і позачергових оглядах;
 • збільшення експлуатаційних навантажень і впливів на конструкції при переплануванні, модернізації і збільшенні поверховості будівлі;
 • реконструкція будівлі або споруди; виявлення відхилень від проекту, що знижують несучу здатність і експлуатаційні якості конструкцій;
 • відсутність проектно-технічної та виконавчої документації; зміна функціонального призначення будівель та споруд;
 • відновлення перерваного будівництва будівель та споруд при відсутності консервації або після закінчення трьох років після припинення будівництва при виконанні заходів з консервації;
 • деформації грунтової підстави; необхідність контролю і оцінки технічного стану конструкцій будівель, розташованих поблизу від знов будуються споруд;
 • необхідність оцінки стану будівельних конструкцій, які зазнали впливу пожежі, стихійних явищ, дії навантажень природно-кліматичного або техногенного характеру;
 • припис наглядових органів;
 • необхідність одержання висновку про стан будівель і споруд для отримання організацією ліцензії на експлуатацію виробництв і об'єктів;
  закінчення термінів обстеження або нормативних термінів експлуатації;
 • зміна власника;
 • страхування організації;
 • визначення економічної доцільності ремонту або реконструкції.

 Обсяг, склад і характер діагностики залежать від виду та характеристик об'єкту, а також поставлених конкретних завдань.