Архітектурна концепція

Архітектурна концепція може виконуватись:

  • Для нового будівництва;
  • Для реконструкції;
  • Для капітального ремонту;

Розробка архітектурної концепції проекту вимагає вирішення наступних основних задач:

  • проведення обстеження ділянки забудови, з врахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на раціональне розміщення будівель та споруд
  • розробка попереднього генерального плану, розробка основних технологічних схем та компоновок;
  • підбір основного обладнання (при необхідності);
  • розробка об’ємно-планувальних рішень та стильової направленості
  • візуалізація об‘єкту
  • визначення якісних та нормативних вимог до будівництва

Архітектурна концепція є повністю або частково входить в Ескізний проект ( ЕП ) та Техніко-економічні обґрунтування (ТЕО).